Heufdzaeke

Stellingwarfs

Heufdzaeke
Belangriek, veurnaem, onder de indrok van
Bekieken, vergelieken
Keuzes maeken
Opbouwen
De grote kleine man
 
Heufdzaeke
Andacht, uutvergroten, centraol
Wikken en wegen
Hiemen en poesten
Deurdouwen
Onderscheidend van allemaol
 
Heufdzaeke
Antippen, onderstrepen, anpriezen
Benumen, bepraoten
Oppoetsen, anvieteren
Verstouwen
Niet uut et oge verliezen
 
Heufdzaeke
Koncentreren, studeren, hoge latte
Perberen, konterleren
Broggebouwen
Heb niet alliend de kop d’r bi’j
Mar ok et hatte!
 
Vule is mar bi’jzaeke
Weinig van betekenis, nog minder van belang
Heufdzaeke is daj’
Begriepen, beseffen
Vertrouwen
Dat ok de alderkleinste kleinighied
Anzet tot iets groots wezen kan.
 
 
Attie Nijboer

Categories: Nijboer Attie (1958)