Noordwester

De noordwester storm
gooit de poorten open
het licht mag er door
naar hogere breedten
ijzig blauw als het is

Van de andere zijde
komen de verslagenen
aan flarden geblazen
verwolkt in de strijd
in hun nagloei nu

Uit de slootkant
stijgt een reiger op
doorschijnend wit
in vlagend wintervuur
waait hij mee en weg
 
 
Mark Glotzbach

Categories: Glotzbach Mark (1938)